Op 25 augustus hebben wij ons jaarlijks Wach Effe feest gehouden!  
  Onze leden Frans, Peter en Léon waren toen 25 jaar lid. 
Uiteraard hebben wij hen in het zonnetje gezet met een bierpakket en een mooi aandenken.